Tien jaar zelfstandig

Op het einde van het jaar blikt een mens al eens terug. Op het einde van 2017 kan ik terugblikken op tien jaar zelfstandig werken binnen Consult Supply.

Het viel me op dat ik de afgelopen maanden vragenlijsten voorgeschoteld kreeg van mensen die via het Starterslabo aan de slag willen als zelfstandige. En ook mijn dochter interviewde mij voor haar les economie. Waarom heb je gekozen voor het zelfstandig statuut? Wat zijn de voor- en nadelen? Zou je iets veranderen als je opnieuw mocht beginnen? Hoe heb jij je klanten gevonden? enz...

Had ik al die vragen destijds moeten beantwoorden, ik zou het misschien niet gedurfd hebben om eraan te beginnen. Ik ben nogal voorzichtig van aard en het ondernemerschap zat destijds niet echt in de familie.

Het was een overtuiging die er mij toe aangezet heeft om zelfstandig te beginnen.

Ik zat in de projectontwikkeling en zag opportuniteiten die op dat moment niet nuttig bevonden werden. Dus wou ik het zelf doen. Er zat een maatschappelijke meerwaarde in het stimuleren van samenwerkingen tussen overheden en private partners. Dat kon op een eenvoudigere manier door mensen rond de tafel te brengen zonder verborgen agenda's. Die overtuiging is gebleven.

Of ik er beter  van geworden ben op financieel vlak is moeilijk te zeggen. Mijn goed betaalde job liet ik voor wat het was. In de plaats kwamen onzekerheden en vragen waar ik vroeger nooit bij stil stond. Aan de andere kant geeft het zelfstandig zijn een bepaalde vrijheid, wat onbetaalbaar is voor mij.

Het feit dat mijn broer Wim in het bedrijf stapte, deed me enorm deugd. Eindelijk had ik een klankbord ! Iemand om de dingen mee te delen. En alhoewel sommigen het afraden om met familie zaken te doen, voelen we dat dit voor ons een meerwaarde is.

Het is onmogelijk om de voor- en nadelen van het zelfstandig statuut af te wegen en op basis daarvan een beslissing te nemen.  Het is meer een kwestie van vertrouwen in jezelf. Consult Supply, dat zijn Wim en ik. Elk met onze ervaring, persoonlijkheid en aanpak. Neem één van ons twee weg en Consult Supply is niet meer hetzelfde. We leveren diensten, geen tastbare dingen. We zetten onze visie neer in projecten en dat geeft een voldoening.

Met de kennis die ik nu heb, zou ik volgende zaken anders aanpakken. Ik zou mijn zaak niet meer alleen opstarten. Ik zou vlugger advies inwinnen of taken uitbesteden als anderen dat beter kunnen. Ik had meer vertrouwen mogen hebben in mezelf en grootser mogen denken.

Met de ervaring die we opdeden, kunnen we verder bouwen aan het vervolg.

Zakelijk

Reacties

Lieve Roseline, ik haal eruit dat jij voldoening haalt uit jou werk, de samenwerking met Wim, vrouw zijn en moeder zijn, vrij zijn. Vrijheid in jou werk en vrijheid gevonden in …jezelf…. Ik voel ook dankbaarheid , succesvol en durven naar buiten komen met dat wat jou beroerd. Doe zo verder en er komt een mooi vervolg Liefs, Ch.